TLS/SSL Certificate LifeCycle Management

TLS/SSL Certificate LifeCycle Management

Door TLS/SSL Certificate Lifecycle Management (CLM) te automatiseren met het KeyTalk CKMS, voorkom je risico’s als gevolg van menselijke beheerfouten en bespaar je veel tijd en middelen rondom CLM. De nadrukkelijke wens van Google om de levensduur van TLS/SSL certificaten te verkorten tot maximaal 90 dagen, maakt automatisering van het CLM evident.

Het belang van het beveiligen van websites en applicaties kan niet genoeg worden benadrukt en TLS/SSL certificaten spelen hierbij een cruciale rol. Grote organisaties beschikken al gauw over honderden tot duizenden van zulke certificaten. Hierbij gaat het vervolgens om verschillende typen certificaten, op verschillende typen servers en applicaties, beheerd door verschillende teamleden, soms op verschillende netwerkdomeinen met uiteenlopende verloopdata en afkomstig van verschillende CA’s. Het gevolg is een complex, foutgevoelig en tijdrovend beheerproces.

Certificate Lifecycle Management systemen (CLM) zoals het KeyTalk CKMS bieden organisaties verschillende voordelen bij het beheren van TLS/SSL certificaten, waaronder:

  • Verbeterde beveiliging: TLS/SSL-certificaten zijn een belangrijk onderdeel van de beveiliging van webapplicaties en websites. Met CLM kunnen organisaties de certificaatcyclus beter beheren en ervoor zorgen dat de certificaten up-to-date zijn en niet verlopen.
  • Verminderde downtime: CLM kan helpen om de downtime van een website te verminderen door ervoor te zorgen dat de certificaten tijdig worden vernieuwd en er geen onderbrekingen zijn in de certificaatketen. Dit is vooral belangrijk voor organisaties die afhankelijk zijn van e-commerce en andere webgebaseerde transacties.
  • Kostenbesparing: CLM kan ook kostenbesparend zijn voor organisaties. Door het automatiseren van het beheer van certificaten, kan het aantal menselijke fouten en de daarmee samenhangende kosten worden verminderd. Bovendien kunnen organisaties met CLM ook hun certificaatkosten verlagen door te voorkomen dat ze onnodige certificaten kopen en door efficiënter te werken met bestaande certificaten.
  • Compliance: TLS/SSL-certificaten zijn vaak vereist voor naleving van regelgeving en certificeringen zoals PCI-DSS en ISO 27001. CLM-systemen helpen bij het beheer van certificaten en het bieden van rapportage- en auditfunctionaliteit. Hierdoor zijn organisaties beter in staat om aan deze vereisten te voldoen.
  • Betrouwbaarheid: CLM-systemen kunnen helpen bij het voorkomen van onverwachte uitval van servers vanwege verlopen of ongeldige certificaten. Dit zorgt voor meer betrouwbaarheid van de systemen en applicaties die deze certificaten gebruiken.

Onze beschrijving van het KeyTalk Key Certificate & Key Management System (CKMS) geeft meer gedetailleerde informatie over de verschillende mogelijkheden van ons platform voor TLS/SSL beheer.