KeyTalk lost uitdaging met digitale email handtekening en disclaimers op

KeyTalk lost uitdaging met digitale email handtekening en disclaimers op
04 nov ‘20

Business Email Compromise (BEC) is een steeds groter wordend probleem. Het wordt sinds 2019 zelfs gezien als de no. 1 cybersecurity bedreiging.

Daar waar SPF, DKIM, en DMARC een goede basis bescherming vormen tegen BEC, is het digitaal ondertekenen van email nog steeds de enige manier om zeker te zijn dat de verzender is wie hij zegt dat hij is en dat het bericht na verzending niet is gemanipuleerd.

Digitaal ondertekenen met een S/MIME of digitaal signeer certificaat biedt dus de beste bescherming tegen BEC aanvallen maar brengt ook weer andere uitdagingen met zich mee. Veel bedrijven beheren centraal hun disclaimer, zodat ze zeker weten dat de correcte disclaimer altijd onder e-mails van hun medewerkers staat. Bij bedrijven met meerdere dochter bedrijven is deze disclaimer uitdaging nog groter.

Oplossingen die disclaimers centraal toevoegen breken vaak in op een verstuurde email, voegen de disclaimer toe, en versturen daarna de email verder. Zodra e-mails digitaal ondertekend zijn en er wordt ingebroken op de email om een disclaimer of andere tekst of bijlage toe te voegen, zal de ontvanger van het bericht een waarschuwing krijgen dat de inhoud niet meer kan worden vertrouwd omdat het digtale ‘zegel’ van het email bericht is verbroken.

Om dit probleem te ondervangen is recentelijk de functionaliteit aan het KeyTalk CKMS toegevoegd om disclaimers automatisch te kunnen configureren voor MS Outlook en Outlook 365.

Deze functionaliteit wordt geboden in de basis en de plus versie van de KeyTalk Veilige E-mail Dienst.
Centraal kan IT beheer dan meerdere disclaimers instellen afhankelijk van de email domeinnaam.

Nooit meer zal een medewerker een disclaimer kunnen vergeten te gebruiken, of de disclaimer zelf kunnen aanpassen. Zo is elke organisatie die gebruik maakt van KeyTalk’s Veilige E-mail Dienst er van verzekerd dat naast de uitstekende bescherming tegen Business Email Compromise, ook de disclaimers altijd correct zijn.