MSP’s kunnen hun kosten voor het beheren van TLS/SSL-certificaten van klanten meer dan halveren

MSP’s kunnen hun kosten voor het beheren van TLS/SSL-certificaten van klanten meer dan halveren
08 jul ‘24

Het beheren en vernieuwen van TLS/SSL-certificaten voor meerdere klanten kan een arbeidsintensieve taak zijn voor Managed Service Providers (MSP’s). De toenemende druk van Google om de geldigheid van TLS/SSL-certificaten te verkorten van een jaar naar 90 dagen vereist frequentere vernieuwingen, wat de werklast voor MSP’s aanzienlijk vergroot. Zonder een efficiënt systeem moeten MSP’s mogelijk hun personeel drastisch uitbreiden of het risico lopen achterop te raken bij certificaatbeheer. Gelukkig biedt KeyTalk’s Certificate and Key Management System (CKMS), een multi-tenant Certificate Lifecycle Management (CLM) oplossing, met automatisering van deze taak, een uitkomst.

De Uitdaging van TLS/SSL Certificaatbeheer

Het vervangen van een TLS/SSL-certificaat op een server neemt doorgaans ongeveer 30 minuten in beslag en omvat verschillende stappen:

 1. Genereer CSR: 5-10 minuten
 2. Dien CSR in en ontvang certificaat: 5-15 minuten (afhankelijk van de verwerkingstijd van de CA)
 3. Download en installeer certificaat: 10-15 minuten
 4. Verifieer installatie: 5-10 minuten

De totale tijd valt meestal rond de 30 minuten per certificaat. Gezien de hoge vraag naar gekwalificeerde IT PKI-specialisten, is het inefficiënt voor MSP’s om deze waardevolle middelen te gebruiken voor handmatige certificaatvervangingen. Automatisering van deze routinetaken kan tijd besparen en fouten verminderen.

Het zakelijke argument voor CLM en Automatisering

Neem een MSP die 1.500 certificaten voor klanten beheert, die allemaal jaarlijks moeten worden vernieuwd. Met de gemiddelde vervangingstijd van 30 minuten en de gemiddelde kosten van een PKI IT-beheerder van €50 per uur, zijn de jaarlijkse kosten voor handmatige vernieuwingen:

1500×0.5 (uren)×€50 = € 37.500

Ter vergelijking, de jaarlijkse kosten voor KeyTalk CKMS om deze certificaten automatisch te beheren en te vernieuwen bedragen € 12.950. Deze automatisering leidt dus tot een kostenreductie van meer dan 65%, waardoor werknemers zich kunnen richten op meer strategische taken terwijl fouten worden geminimaliseerd.

Als de maximale geldigheid van TLS/SSL-certificaten wordt verkort tot 90 dagen, zullen de kosten voor handmatige vernieuwingen verviervoudigen, terwijl de kosten voor het KeyTalk CKMS ongewijzigd blijven.

Hoe het KeyTalk CKMS tijd en daarmee geld bespaart voor MSP’s

 1. Gecentraliseerd Beheer
 • Gecentraliseerd Dashboard: Beheer certificaten over meerdere tenants en omgevingen vanuit één interface.
 • Tijdbesparing: Vermindert de tijd die wordt besteed aan het schakelen tussen verschillende systemen, met snelle toegang tot alle klantcertificaten, hun status en vernieuwingdata.
 1. Geautomatiseerde uitgifte en vernieuwing van Certificaten
 • Automatisering: Automatiseert de uitgifte, vernieuwing en installatie van certificaten.
 • Tijdbesparing: Elimineert handmatige interventie, met geplande vernieuwingen die downtime voorkomen.
 1. Bulkoperaties
 • Bulkbeheer: Voer bulkcertificaatoperaties uit zoals vernieuwingen, intrekkingen en installaties.
 • Tijdbesparing: Verwerkt meerdere certificaten tegelijkertijd, wat de benodigde tijd aanzienlijk vermindert.
 1. Directe meldingen en waarschuwingen
 • Real-Time Waarschuwingen: Ontvang meldingen voor aanstaande verlopen, vernieuwingstoringen of beveiligingsproblemen.
 • Tijdbesparing: Maakt proactief beheer en onmiddellijke acties mogelijk, waardoor de tijd die wordt besteed aan noodherstel wordt verminderd.
 1. Template-gebaseerde Configuratie
 • Standaardisatie: Gebruik templates voor gemeenschappelijke configuraties en instellingen over verschillende klanten.
 • Tijdbesparing: Zorgt voor consistentie en vermindert de tijd die nodig is voor het configureren van elke server afzonderlijk.
 1. Geautomatiseerde Auditrapportage
 • Nalevings- en Auditlogs: Genereer automatisch auditapporten en onderhoud auditlogs.
 • Tijdbesparing: Vereenvoudigt certificering audits en onderhoudt logs zonder handmatige invoer.
 1. Naadloze integratie met andere Tools
 • Integratie: Integreert met bestaande tools zoals Entra ID (Azure AD), Intune en andere beheersystemen.
 • Tijdbesparing: Stroomlijnt workflows door integratie met andere systemen, vermindert handmatige gegevensinvoer en beheer.
 1. Gebruikersrolbeheer
 • Gedetailleerde machtigingen: Wijs specifieke rollen en machtigingen toe aan gebruikers binnen het CLM-tool.
 • Tijdbesparing: Maakt gedelegeerd beheer mogelijk, waardoor de werklast wordt gespreid en knelpunten worden verminderd.
 1. Zelfbedieningsportals voor Klanten
 • Klanten Toegang: Biedt klanten zelfbedieningsportals om hun eigen certificaten te beheren.
 • Tijdbesparing: Vermindert het aantal ondersteuningsverzoeken door klanten in staat te stellen routinematige certificaatbeheer taken zelf uit te voeren.

Conclusie

Door KeyTalk CKMS te adopteren, kunnen MSP’s de tijd, kosten en middelen die worden besteed aan het beheren van TLS/SSL-certificaten voor meerdere klanten aanzienlijk verminderen. De automatisering, gecentraliseerd beheer, bulkoperaties en integratiecapaciteiten van KeyTalk CKMS stroomlijnen het certificaatbeheerproces, waardoor MSP’s zich kunnen richten op meer strategische taken en de algehele efficiëntie verbeteren. Voor meer informatie over hoe KeyTalk CKMS uw certificaatbeheer kan revolutioneren, bezoekt u onze website of neemt u contact op met ons ondersteuningsteam.

Blijf op de hoogte voor meer updates terwijl we blijven innoveren en het beheer van TLS/SSL-certificaten lifecycle management (CLM) voor MSP’s en hun klanten vereenvoudigen.

Trefwoorden: multi-tenant Certificate Lifecycle Management, CLM automatisering, TLS/SSL-certificaatvernieuwingen, gecentraliseerd beheer, bulkcertificaatoperaties, real-time waarschuwingen, template-gebaseerde configuratie, geautomatiseerde nalevingsrapportage, integratie met Entra ID, Intune-integratie.